Regulamin I otwartych zawodów strzeleckich 15.08.2020r

Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych przez  strzelnice TargetFan

CEL ZAWODÓW              

Wyłonienie najlepszego zawodnika

Popularyzacja strzelectwa

Integracja środowiska strzeleckiego

Rywalizacja sportowa

Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w obronności państwa.

ORGANIZATOR :                           Strzelnica TargetFan

TERMIN I MIEJSCE:                                 15.08.2020 

Strzelnica: TargetFan   dz. nr 214, 37-522 Wiązownica

KONKURENCJE:    

 • Karabin centralnego zapłonu 100m
 • Karabin dowolny 100m
 • Karabin centralnego zapłonu 50m
 • Pistolet centralnego zapłonu 25m
 • Pistolet sportowy (boczny zapłon) 25m

UCZESTNICTWO: Wszyscy zarejestrowani uczestnicy.

KLASYFIKACJA: Indywidualna według uzyskanych wyników

ZGŁOSZENIA: Termin zgłoszeń: w dniu zawodów od godz. 09.00

KOSZTY UCZESTNICTWA:  Startowe:  (30 zł) za pierwszą konkurencję + 10 zł za każdą następną

SPRAWY RÓŻNE : Broń i amunicja własna. 

Organizator zapewni broń i amunicję osobom  nieposiadającym własnej broni  (zwrot kosztów amunicji). 

  Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Regulamin konkurencji : 

1.Karabin centralnego zapłonu 100m: 

Tarcza: TS-2  

Odległość do tarcz: 100m 

10 strzałów – strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

1.1. Broń 

Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45),  (wyłącznie centralnego zapłonu). 

Karabiny wyposażone  wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby, kompensator max     fi 26 dł.90mm. 

Amunicja 

13 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 1.1, amunicja ładowana 1×3 szt. (strzały próbne) oraz 2×5 szt (strzały oceniane). 

Przebieg konkurencji i warunki strzelania 

 • ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych
 • postawa strzelecka leżąc bez podpórki – 5 strzałów ocenianych
 • postawa strzelecka klęcząc  – 5 strzałów ocenianych
 • czas strzelania 1 min 30 s (3 strzały próbne), 10 min (strzały oceniane) 

2.Karabin dowolny 100m: 

Tarcza: TS-2  

Odległość do tarcz: 100m 

10 strzałów – strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

2.1. Broń 

Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45)  

(dowolny rodzaj amunicji i ładowania). 

Karabiny wyposażony w  dowolne przyrządy celownicze (kolimator, luneta z  dowolnym powiększeniem), nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby i kompensatorów. 

W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. Amunicja 

13 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 2.1, amunicja ładowana 1×3 szt. (strzały próbne) oraz 10 szt (strzały oceniane). 

Przebieg konkurencji i warunki strzelania 

 • ilość strzałów 3 + 10  
 • postawa strzelecka  stojąc
 • czas strzelania 1 min 30 s (3 strzały próbne), 10 min (strzały oceniane) 

3.Karabin centralnego zapłonu 50m: 

Tarcza: NT 23

Odległość do tarcz 50m,  

10 strzałów – strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

3.1. Broń 

Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45),  

(wyłącznie centralnego zapłonu). 

Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby, kompensator max     fi 26 dł.90mm. 

 Amunicja 

13 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 3.1, amunicja ładowana 1×3 szt. (strzały próbne) oraz 1×10 szt (strzały oceniane). 

Przebieg konkurencji i warunki strzelania 

 • ilość strzałów: 3 + 10 
 • postawa strzelecka stojąc,   
 • czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

4.Pistolet centralnego zapłonu (część szybka) 25 m 3+10 strzałów: 

Czas:

1 minuta / 3 strzały próbne,

3 minuty / 10 strzałów, stojąc, oburącz. Tarcza: TS-2.  

5.Pistolet sportowy (boczny zapłon),(część szybka) 25 m 3+10 strzałów: 

    Czas:

    1 minuta / 3 strzały próbne,

    3 minuty / 10 strzałów, stojąc, z jednej ręki. Tarcza: TS-2.  

6. Sprzęt dodatkowy

W czasie strzelania: Nie wolno używać pasa nośnego oraz innego wyposażenia „wyczynowego” itp. Nie wolno używać optycznych urządzeń obserwacyjnych. 

7. Komendy 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg

Komendy występujące na linii ognia są następujące: 

ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/ 

START /można strzelać/ 

STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/ 

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/ 

W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed  upływem  przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. 

8. Strzały próbne. 

 3 strzały z postawy leżącej lub stojąc 

9. Punktacja i wyniki 

Wynikiem jest suma wartości  10 przestrzelin w tarczy.  

Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika. 

10. Bezpieczeństwo 

Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 • przenoszenie broni długiej na terenie strzelnicy tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka; 
 • ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego; 
 • zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; 
 • zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni; 
 • niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału; 
 • kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu; 
 • zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji; 
 • zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji  
 • na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia. 

Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się do strzału, czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do strzelania, itp. Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego rodzaju amunicji, nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. Poruszanie się z karabinami na strzelnicy możliwe jest tylko z lufą do góry lub do dołu. Dozwolone jest dobywanie karabinu z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku ogniowym. 

11. Kary 

Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty: 

 1. za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę; 
 2. za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; 
 3. za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa. Odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; 
 4. przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji. Następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja. 

Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją. 

12. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 

Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny. 

W przypadku takiej samej ilości punktów, decyduje większą liczbę przestrzelin bliżej środka tarczy.

13. Protesty 

Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 

Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.