Wyniki

Zawody w strzelaniu z broni czarnoprochowej w dniu 11.07.2020