REGULAMIN

Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych w dniu 03.06.2023r przez strzelnicę TargetFan

CEL ZAWODÓW:
• Wyłonienie najlepszego zawodnika
• Popularyzacja strzelectwa
• Integracja środowiska strzeleckiego
• Rywalizacja sportowa
• Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich

ORGANIZATOR - Strzelnica TargetFan
TERMIN I MIEJSCE – 03.06.2023r od godz.10.00, Strzelnica: TargetFan dz. nr 214, 37-522 Wiązownica
KONKURENCJE:
• Karabin dowolny 400m
• Karabin dowolny 100m
• Karabin centralnego zapłonu 50m
• Pistolet centralnego zapłonu 25m
• Pistolet sportowy (boczny zapłon) 25m
UCZESTNICTWO: Wszyscy zarejestrowani uczestnicy.
KLASYFIKACJA: Indywidualna według uzyskanych wyników
ZGŁOSZENIA: Termin zgłoszeń: w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.00
KOSZTY UCZESTNICTWA: Startowe: (40 zł) za pierwszą konkurencję + 10 zł za każdą następną.
Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).
Cennik Amunicji za 1 szt.
Sportowa – 1,5 zł
Pistoletowa – 2,50 zł
Karabinowa – 4 zł
Karabinowa (400 m) – 10 zł

W każdej kategorii:
Za miejsca 1 Medale, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe
Za miejsca 2-3 Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe
Nagroda specjalna dla zwycięzcy turnieju za łączne zdobycie największej ilości punktów ze wszystkich kategorii.
Regulamin konkurencji :

1.Karabin dowolny 400m:
Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz: 400m
5 strzałów - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie.

1.1. Broń
Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45)
(centralnego lub bocznego zapłonu, dowolny rodzaj amunicji i ładowania).
Karabin wyposażony w dowolne przyrządy celownicze (kolimator, luneta z dowolnym powiększeniem), nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby i kompensatorów.
W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części.

Amunicja
5 szt. amunicji w kalibrze wg. punktu 1.1,
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
ilość strzałów - 5 ocenianych
dowolna postawa strzelecka
czas strzelania - 8 min

2. Karabin dowolny 100m:
Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz: 100m
10 strzałów - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie.

2.1. Broń
Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45)
(centralnego lub bocznego zapłonu, dowolny rodzaj amunicji i ładowania).
Karabiny wyposażony w dowolne przyrządy celownicze (kolimator, luneta z dowolnym powiększeniem), nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby i kompensatorów.
W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części.

Amunicja
10 szt. amunicji w kalibrze wg. punktu 2.1, amunicja ładowana 10 szt.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
ilość strzałów - 10
postawa strzelecka stojąc
czas strzelania - 10 min (strzały oceniane)
3. Karabin centralnego zapłonu 50m:
Tarcza: NT 23
Odległość do tarcz 50m,
10 strzałów - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie.

3.1. Broń
Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45),
(wyłącznie centralnego zapłonu).
Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), i rodzaju kolby.

Amunicja
10 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 3.1, amunicja ładowana 1x10 szt. (strzały oceniane).
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
ilość strzałów -10
postawa strzelecka stojąc,
czas strzelania - 5 min (strzały oceniane)
4. Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu 25 m - 10 strzałów:
Czas:
3 minuty / 10 strzałów, stojąc, z jednej ręki lub oburącz. Tarcza: TS-2.

5. Pistolet sportowy (boczny zapłon) 25m - 10 strzałów:
Czas:
3 minuty / 10 strzałów, stojąc, z jednej ręki lub oburącz. Tarcza: TS-2.

6. Komendy
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg
Komendy występujące na linii ognia są następujące:
ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/
START /można strzelać/
STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/
ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/
W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni.

7. Punktacja i wyniki
Wynikiem jest suma wartości 10 przestrzelin w tarczy.
Lub 5 przestrzelin w kategorii 400m.
Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika.
O wyniku decyduje przestrzelina która większą częścią obwodu znajduje się wewnątrz pola.
W przypadku wystąpienia równych wyników o kolejności decyduje najwyższa liczba wewnętrznych dziesiątek.
Jeżeli wynik nadal będzie taki sam o wygranej decyduje dogrywka:
• pistolet centralnego/bocznego zapłonu, 5 strzałów ocenianych, strzelenie z jednej ręki, odległość 25 m, tarcza ts-2
• karabin centralnego zapłonu , 5 strzałów ocenianych, odległość 380 m, tarcza ts-2
• karabin centralnego zapłonu, 5 strzałów ocenianych, odległość 50 m, tarcza NT-23p
• karabin dowolny, 5 strzałów ocenianych, odległość 100 m, tarcza ts-2


8. Bezpieczeństwo
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
-przenoszenie broni długiej na terenie strzelnicy tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka;
-ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
-zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
-zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni;
-niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału;
-kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;
-zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji;
-zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji

9. Kary
Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty:
-za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;
-za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
-za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa. odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
-przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji. Następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja.
-Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją.
-Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją.

10. Problemy techniczne z bronią lub amunicją
Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.
W dniu zawodów nie będzie możliwości przystrzelenia broni lub oddania strzałów kontrolnych.

11. Protesty
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.

Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.