Wiadomości

Bez kategorii

Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych w dniu 11.11.2021r przez  strzelnicę…

CEL ZAWODÓW:

  • Wyłonienie najlepszego zawodnika
  • Popularyzacja strzelectwa
  • Integracja środowiska strzeleckiego
  • Rywalizacja sportowa
  • Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w obronności państwa.

ORGANIZATOR – Strzelnica TargetFan

TERMIN I MIEJSCE – 11.11.2021r, Strzelnica: TargetFan   dz. nr 214, 37-522 Wiązownica

KONKURENCJE:  

  • Karabin centralnego zapłonu 100m
  • Karabin dowolny 100m
  • Karabin centralnego zapłonu 50m
  • Pistolet centralnego zapłonu 25m
  • Pistolet sportowy (boczny zapłon) 25m

UCZESTNICTWO: Wszyscy zarejestrowani uczestnicy.

KLASYFIKACJA: Indywidualna według uzyskanych wyników

ZGŁOSZENIA: Termin zgłoszeń: w dniu zawodów od godz. 10.00

KOSZTY UCZESTNICTWA:  Startowe:  (30 zł) za pierwszą konkurencję + 10 zł za każdą następną

Organizator zapewni broń i amunicję osobom  nieposiadającym własnej broni  (zwrot kosztów amunicji). 

Cennik Amunicji za 1 szt.

Sportowa – 1 zł

Pistoletowa – 1,50 zł

Karabinowa – 2,50 zł

NAGRODY:

W każdej kategorii:

Za miejsca 1 Medale, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe

Za miejsca 2-3 Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe

Nagroda specjalna dla zwycięzcy turnieju za łączne zdobycie największej ilości punktów ze wszystkich kategorii.

Regulamin konkurencji : 

1.Karabin centralnego zapłonu 100m: 

Tarcza: TS-2  

Odległość do tarcz: 100m 

10 strzałów – strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

1.1. Broń 

Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45),  (wyłącznie centralnego zapłonu). 

Karabiny wyposażone  wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować) i rodzaju kolby,

Amunicja 

13 szt. amunicji w kalibrze wg. punktu 1.1, amunicja ładowana 1×3 szt. (strzały próbne) oraz 2×5 szt. 

Przebieg konkurencji i warunki strzelania 

ilość strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych

postawa strzelecka leżąca bez podpórki – 5 strzałów ocenianych

postawa strzelecka klęcząc  – 5 strzałów ocenianych

czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 10 min (strzały oceniane) 

2. Karabin dowolny 100m: 

Tarcza: TS-2  

Odległość do tarcz: 100m 

10 strzałów – strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

2.1. Broń 

Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45)  

(dowolny rodzaj amunicji i ładowania). 

Karabiny wyposażony w  dowolne przyrządy celownicze (kolimator, luneta z  dowolnym powiększeniem), nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby i kompensatorów. 

W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części.

Amunicja 

13 szt. amunicji w kalibrze wg. punktu 2.1, amunicja ładowana 1×3 szt. (strzały próbne) oraz 10 szt. 

Przebieg konkurencji i warunki strzelania 

ilość strzałów 3 + 10  

postawa strzelecka  stojąc

czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 10 min (strzały oceniane) 

3. Karabin centralnego zapłonu 50m: 

Tarcza: NT 23

Odległość do tarcz 50m,  

10 strzałów – strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

3.1. Broń 

Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45),  

(wyłącznie centralnego zapłonu). 

Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), i rodzaju kolby.

 Amunicja 

13 sztuk amunicji w kalibrze według punktu 3.1, amunicja ładowana 1×3 szt. (strzały próbne) oraz 1×10 szt. (strzały oceniane). 

Przebieg konkurencji i warunki strzelania 

ilość strzałów: 3 + 10 

postawa strzelecka stojąc,   

czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

4. Pistolet centralnego zapłonu (część szybka) 25 m 3+10 strzałów: 

Czas:

1 minuta / 3 strzały próbne,

3 minuty / 10 strzałów, stojąc, z jednej ręki lub oburącz. Tarcza: TS-2.  

5. Pistolet sportowy (boczny zapłon),(część szybka) 25 m 3+10 strzałów: 

 Czas:

 1 minuta / 3 strzały próbne,

 3 minuty / 10 strzałów, stojąc, z jednej ręki lub oburącz. Tarcza: TS-2.  

6. Sprzęt dodatkowy W czasie strzelania: 

Nie wolno używać optycznych urządzeń obserwacyjnych. 

7. Komendy 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg

Komendy występujące na linii ognia są następujące: 

ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/ 

START /można strzelać/ 

STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/ 

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/ 

W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed  upływem  przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. 

8. Strzały próbne. 

3 strzały z postawy leżącej, klęczącej lub stojąc 

9. Punktacja i wyniki 

Wynikiem jest suma wartości  10 przestrzelin w tarczy.  

Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika. 

10. Bezpieczeństwo 

Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na: 

przenoszenie broni długiej na terenie strzelnicy tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka; 

ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego; 

zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; 

zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni; 

niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału; 

kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu; 

zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji; 

zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji  

na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia. 

Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się do strzału, czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do strzelania, itp. Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego rodzaju amunicji, nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. Poruszanie się z karabinami na strzelnicy możliwe jest tylko z lufą do góry lub do dołu. Dozwolone jest dobywanie karabinu z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku ogniowym. 

11. Kary 

Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty: 

za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę; 

za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; 

za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa. Odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; 

przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji. Następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja. 

Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją. 

12. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 

Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny. 

W przypadku takiej samej ilości punktów, decyduje większa liczba przestrzelin bliżej środka tarczy.

13. Protesty 

Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 

Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 

Wiadomości

Kilka powodów dla których warto odwiedzić strzelnicę.

Jakie korzyści niesie ze sobą uprawianie strzelectwa?

Sprawdź  kilka  przykładów i sam się przekonaj, że strzelanie to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały trening.

Cudowna zabawa
Strzelectwo może być naprawdę świetną zabawą. Wie o tym, każdy, kto chociaż raz próbował strzelać z broni palnej. Przechodząc podstawowe szkolenie na początku naszej przygody ze strzelectwem, wiemy potem, jak posługiwać się bronią i możemy zdobywać kolejne stopnie umiejętności. Przez chwilę możemy poczuć się, jak bohaterowie filmów sensacyjnych, żołnierze na froncie czy policjanci w akcji.

Poprawa kondycji fizycznej
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego ze strzelectwo jest sportem, jak każdy inny. Wpływa zatem dobrze na naszą kondycję fizyczną. Utrzymanie pistoletu we właściwej pozycji i precyzyjne wycelowanie wymaga sporego wysiłku. Obliczono, że godzina na strzelnicy pomaga pozbyć się od 100 do 200 kalorii.

Spora dawka adrenaliny
Huk wystrzałów, radość z dobrze oddanego strzału i trafienia do celu to wszystko zapewnia nam sporą ilość adrenaliny. Samo obcowanie z bronią palną sprawia, że odczuwamy swego rodzaju podekscytowanie.

Możesz iść z rodziną

Strzelnica  to świetne miejsce do spędzenia wolnego czasu wraz z rodziną. Możesz zabrać swoje dzieci, żonę, rodziców czy rodzeństwo i urządzić strzeleckie zawody. Taki wypad z pewnością wzmocni wasze więzi. Zapewni również temat do rozmów na cały wieczór.

Możesz iść sam

Strzelectwo jest sportem, który można uprawiać też samemu. Możesz w „ciszy” ;-)) i spokoju doskonalić swoje umiejętności. Możesz też przygotować się do egzaminu i do zdobycia pozwolenia na broń. Samotne wyjścia na strzelnicę mogą być świetną odskocznią od spraw codziennych.

Możesz iść z przyjaciółmi

Największą frajdę zawsze przynosi zdrowa rywalizacja. Zabierz przyjaciół na strzelnicę i urządźcie sobie zawody. Kto najszybciej zdobędzie wymaganą liczbę punktów na tarczy? Kto ma najszybszy czas reakcji? Kto najlepszą celność? Możecie spędzić czas na świetnej zabawie w gronie przyjaciół.

Trening odpowiedzialności


Podczas wizyt na strzelnicy trenujemy nie tylko umiejętności strzeleckie. Równie ważny jest trening odpowiedzialności. Dowiadujemy się, jak ważne jest odpowiedzialne posługiwanie się bronią. Instruktorzy wychwytują nieprawidłowe zachowanie i natychmiast je korygują. Posługując się bronią stajemy się odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również cudze zdrowie i życie.