Wiadomości

Bez kategorii

II otwarte zawody w strzelaniu z broni czarnoprochowej

Regulamin:

1. Cel zawodów: popularyzacja sportu strzeleckiego, popularyzacja strzelectwa czarnoprochowego, wyłonienie najlepszych zawodników

2.   Termin zawodów: 19.06.2021r

3.   Konkurencje:

PISTOLET:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 25 m, w pozycji stojącej

 REWOLWER :  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 25 m, w pozycji stojącej

 KARABIN:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 50 m, w pozycji stojącej

KARABIN:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 100 m, w pozycji leżącej lub siedzącej z podpórką.

W każdej konkurencji oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin spośród 13 możliwych.

4. Uczestnictwo: posiadacze broni czarnoprochowej spełniający wymogi niniejszego regulaminu i regulaminu strzelnicy. Startujący zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad „Szczególnych Przepisów Bezpieczeństwa”.

5.    Klasyfikacja i ranking : odrębna klasyfikacja i ranking w poszczególnych konkurencjach.  Do rankingu branych jest pięć najlepszych wyników z poszczególnych rund.

6.    W ramach rankingu nagrody:  za miejsca I – III medale i dyplomy oraz STATUETKA  dla zwycięzcy turnieju (łączna ilość punktów ze wszystkich konkurencji) 

7.    Organizator zawodów:

Strzelnica TargetFan Wiązownica dz. Nr 214  tel. 698680574.

Zawody prowadzą pracownicy  strzelnicy TargetFan

8. Opłaty za udział w zawodach:

Dla strzelających tylko jedną konkurencję – 30zł, każda kolejna 10zł.
Zawodnik może wystartować tylko raz w jednej konkurencji.

W cenie opłaty zapewniamy kawę herbatę oraz napoje chłodzące.

Istnieje możliwość zamówienia posiłków (we własnym zakresie) w okolicznych jadłodajniach z dowozem na teren strzelnicy.

Istnieje również możliwość grillowania lub pieczenia kiełbasy na terenie strzelnicy.

9. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00,

10. Zawody trwają do godz. 16:00

REGULAMIN KONKURENCJI (PISTOLET/REWOLWER/KARABIN)

1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.

3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).

4. Komendy:

a. początek konkurencji: „START”

b. przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania

c. koniec konkurencji: „STOP”

5. Każdy strzelec ma jedną tarczę, do której oddaje 13 strzałów w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.

6. Każdy strzał po komendzie „START' zaliczony zostanie do konkurencji.

7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.

8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony do wyniku w zawodach.

9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.

11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.

12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.

13. W konkurencji PISTOLET lub REWOLWER w przypadku uzyskania tego samego wyniku (remis) – wygra zawodnik strzelający jednorącz.

14. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka celu – liczy się strzały następne w odległości od centrum tarczy.

15. Sankcje i kary (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;

 dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;

 dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

 kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki);

 podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;

 obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);

 zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem lub podsypaną panewką;  obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;

 podczas zawodów zabronione jest próbowanie zapłonu przy pomocy kapiszonów/podsypki lub ładowanie broni przed komendą „START”;

 zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;

 każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;

 wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania w trakcie trwania konkurencji, powoduje dyskwalifikację zawodnika;

 każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;

 broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;

 repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;

 nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;

 w przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań;

 jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

Wiadomości

Kilka powodów dla których warto odwiedzić strzelnicę.

Jakie korzyści niesie ze sobą uprawianie strzelectwa?

Sprawdź  kilka  przykładów i sam się przekonaj, że strzelanie to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały trening.

Cudowna zabawa
Strzelectwo może być naprawdę świetną zabawą. Wie o tym, każdy, kto chociaż raz próbował strzelać z broni palnej. Przechodząc podstawowe szkolenie na początku naszej przygody ze strzelectwem, wiemy potem, jak posługiwać się bronią i możemy zdobywać kolejne stopnie umiejętności. Przez chwilę możemy poczuć się, jak bohaterowie filmów sensacyjnych, żołnierze na froncie czy policjanci w akcji.

Poprawa kondycji fizycznej
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego ze strzelectwo jest sportem, jak każdy inny. Wpływa zatem dobrze na naszą kondycję fizyczną. Utrzymanie pistoletu we właściwej pozycji i precyzyjne wycelowanie wymaga sporego wysiłku. Obliczono, że godzina na strzelnicy pomaga pozbyć się od 100 do 200 kalorii.

Spora dawka adrenaliny
Huk wystrzałów, radość z dobrze oddanego strzału i trafienia do celu to wszystko zapewnia nam sporą ilość adrenaliny. Samo obcowanie z bronią palną sprawia, że odczuwamy swego rodzaju podekscytowanie.

Możesz iść z rodziną

Strzelnica  to świetne miejsce do spędzenia wolnego czasu wraz z rodziną. Możesz zabrać swoje dzieci, żonę, rodziców czy rodzeństwo i urządzić strzeleckie zawody. Taki wypad z pewnością wzmocni wasze więzi. Zapewni również temat do rozmów na cały wieczór.

Możesz iść sam

Strzelectwo jest sportem, który można uprawiać też samemu. Możesz w „ciszy” ;-)) i spokoju doskonalić swoje umiejętności. Możesz też przygotować się do egzaminu i do zdobycia pozwolenia na broń. Samotne wyjścia na strzelnicę mogą być świetną odskocznią od spraw codziennych.

Możesz iść z przyjaciółmi

Największą frajdę zawsze przynosi zdrowa rywalizacja. Zabierz przyjaciół na strzelnicę i urządźcie sobie zawody. Kto najszybciej zdobędzie wymaganą liczbę punktów na tarczy? Kto ma najszybszy czas reakcji? Kto najlepszą celność? Możecie spędzić czas na świetnej zabawie w gronie przyjaciół.

Trening odpowiedzialności


Podczas wizyt na strzelnicy trenujemy nie tylko umiejętności strzeleckie. Równie ważny jest trening odpowiedzialności. Dowiadujemy się, jak ważne jest odpowiedzialne posługiwanie się bronią. Instruktorzy wychwytują nieprawidłowe zachowanie i natychmiast je korygują. Posługując się bronią stajemy się odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również cudze zdrowie i życie.